o Małgosi
drink bar
lokalizacja
DRINK BAR MAŁGOSIA
Wrocław, ul. Odrzańska 39/40
tel. 071 / 343-58-82
(istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej)

Z A P R A S Z A M Y© PROGRESSIVE